Facebook Twitter
ydarling.com

Sai Lầm Hẹn Hò

Đăng trên Tháng Tám 22, 2021 bởi Michael Crawford

Những sai lầm hẹn hò có thể giết chết một mối quan hệ hẹn hò. Bạn có biết những sai lầm hẹn hò mà bạn đã mắc phải không? Những sai lầm hẹn hò có giữ mối quan hệ của bạn không? Và, những sai lầm như thế này có bị lãng quên sau này không? Những sai lầm hẹn hò chỉ đơn giản là những điều mà bạn không làm đúng. Tuy nhiên, để tránh họ, bạn phải biết những gì đối tác của bạn coi là một sai lầm hẹn hò.

Giao tiếp cởi mở là điều cần thiết và đây thường là sai lầm hẹn hò tồi tệ nhất bạn có thể mắc phải. Nói về những gì bạn muốn, muốn và mong đợi trong mối quan hệ hẹn hò của bạn. Những sai lầm hẹn hò của bản chất này thường dẫn đến sự hiểu lầm và mối quan hệ thậm chí có thể kết thúc ở đây.

Đừng mong đợi quá nhiều. Không thiết lập các tiêu chuẩn cao và mong đợi mối quan hệ của bạn sẽ tồn tại. Hiểu nhu cầu của người khác rất quan trọng trong mối quan hệ. Đừng đánh giá thấp và không ước tính quá mức ngày của bạn.

Đừng nói dối. Lỗi hẹn hò này sẽ để bạn ra đường!

Tin tưởng ngày của bạn. Nếu bạn có kế hoạch xây dựng một mối quan hệ, niềm tin phải là một cái gì đó mà bạn và ngày của bạn có.

Đừng quên cảm xúc hẹn hò của bạn. Các mối quan hệ hẹn hò thành công nhất dựa trên những người liên tục đặt cảm xúc của họ lên trước chính họ.

Những sai lầm hẹn hò có thể khiến bạn bị lạnh. Nếu bạn là một người không thể vượt qua những sai lầm hẹn hò này, tốt, chỉ cần đối mặt với nó, hẹn hò không phải là thứ bạn sẽ thành công. Chăm sóc cho người khác có nghĩa là hy sinh quá. Vì vậy, những sai lầm hẹn hò như thế này và những người khác cũng nên được xem xét cho sự thiên vị. Những sai lầm hẹn hò có thể và sẽ phá vỡ hoặc tạo ra một mối quan hệ hẹn hò.