فیس بوک توییتر
ydarling.com

برخورد با تاریخ حسادت

ارسال شده در نوامبر 21, 2023 توسط Michael Crawford

شما به شام ​​، فیلم ها یا حتی به مرکز خرید می روید ، بنابراین وقتی به شخص دیگری نگاه می کنید ، تاریخ خود را شروع می کند. چگونه در صورتی که یک تاریخ حسادت را اداره می کنید؟

به یاد داشته باشید ، حسادت اغلب در مورد ناامنی است. شاید نگاه شما بیش از حد طولانی به شخص جذاب در یک میز دیگر بماند ، یا احتمالاً در سرور رستوران خود به طرز معاشقه ای لبخند زده اید. اگر نمایش حسادت تاریخ شما واقعاً یک رویداد یک بار است ، احساسات صدمه دیده را با یادآوری اینکه احتمالاً جذاب ترین فرد منطقه را کشف می کنید ، آرامش دهید.

با این حال ، برخی از افراد به نظر می رسد که در حالت مداوم حسادت زندگی می کنند. هر حرکتی که انجام می دهید مورد بررسی قرار می گیرد و وقتی نامناسب تلقی شود ، شریک حسود ممکن است با خشم و خشم واکنش نشان دهد. این که آیا حسادت آنها به دلیل رفتار شما است یا ناامنی های شخصی آنها ، ممکن است بخواهید دوباره رابطه را اندازه بگیرید.

زندگی با یک فرد حسود می تواند از نظر عاطفی تخلیه و فرسودگی باشد. شما باید اطمینان خاطر مداوم داشته باشید ، همراه با همیشه هوشیار از موقعیت های احتمالی حسادت. برخی احساس می کنند که باید دائماً چشم خود را از اعضای جنس مخالف دور کنند ، مبادا آنها خشم شریک زندگی خود را احساس کنند.

اگر حسادت شریک زندگی شما به طور قابل توجهی در زندگی شما است ، ممکن است بخواهید روابط خود را دوباره تجدید نظر کنید. سعی کنید در مورد نگرانی های خود با شریک زندگی خود صحبت کنید. اگر هیچ چیز تغییر نمی کند ، می تواند زمان حرکت به جلو باشد. و مثل همیشه ، اگر حسادت شریک زندگی شما منجر به هر نوع سوء استفاده یا حمله عاطفی شود ، بلافاصله مشارکت را ترک کنید.